2015-10-30

Akty prawne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zapraszamy do serwisu internetowego Aktów Prawnych UMCS, gdzie znajdują się dokumenty i zbiory dokumentów takie jak:

  • Statut UMCS
  • Monitor UMCS
  • Obowiązujące Uchwały, Zarządzenie, Pisma okólne
  • Regulamin studiów
  • Regulamin studiów doktoranckich
  • Regulamin pracy

Akty prawne publikowane są na bieżąco przez Dział Organizacyjno-Prawny.