2015-10-30

Informacje nieudostępnione w BIP UMCS

„Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złożony w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.”

Załączniki

  Wniosek o udostępn...ublicznej.pdf 52,16 KB (pdf) szczegóły pobierz