2015-12-01

Struktura organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie składa się z 12 Wydziałów, w tym jednego zamiejscowego, oraz jednostek pozawydziałowych i administracyjnych zorganizowanych w 6 Pionach:

  • Pionie Rektora,
  • Pionie Prorektora ds. Ogólnych,
  • Pionie Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
  • Pionie Prorektora ds. Kształcenia,
  • Pionie Prorektora ds. Studenckich,
  • Pionie Kanclerza.

Szczegółowy wykaz jednostek UMCS wraz z listą pracowników udostępniany jest na stronie internetowej www.ksiazka.umcs.pl.