2015-10-30

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rektor UMCS
prof. dr hab. Stanisław Michałowski
tel. +48 (81) 537 51 07
e-mail: rektor@umcs.lublin.pl

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.
tel. +48 (81) 537 51 12
e-mail: al.orlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
tel. +48 (81) 537 52 05
e-mail: prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

Prorektor ds. Studenckich
prof. sztuk muz. Urszula Bobryk
tel. +48 (81) 537 52 84
e-mail: prorektorstud@umcs.pl

Prorektor ds. Ogólnych 
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.
tel. +48 (81) 537 51 09
e-mail: prorektor@umcs.pl

Kanclerz
mgr Grażyna Elżbieta Fiok 
tel. +48 (81) 537 51 13
e-mail: kanclerz@umcs.pl

Kwestor
mgr Katarzyna Komotajtis
tel. 81 537 53 20

 

Dziekani:

 

Senat, Komisje Senackie i Rektorskie