2015-10-30

Zamówienia publiczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia należy do sektora finansów publicznych i dysponuje tylko środkami publicznymi, które muszą być wydatkowane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jednostką realizującą zamówienia publiczne jest Dział Zamówień Publicznych.

 

Informacje o przetargach, zamówieniach publicznych poza ustawą i innych postępowaniach są zamieszczane na bieżąco w serwisie www.przetargi.umcs.pl.

 


 

Ogłoszenia i wyniki postępowań z zakresu zamówień publicznych: